|F|T|S|

   
     
Home Page Image

Välkommen till FTS Produktioner

Jpf Produktioner har upphört och dess verksamhet har övertagits av en förening: 
Föreningen för Film Teater och Specialproduktioner, förkortat FTS Produktioner.

För kunder och arrangörer innebär detta inte någon större skillnad.
Verksamheten kommer även i fortsättningen att bedrivas av
kompetent personal som anlitas/anställs i respektive projekt/produktion.

Uppgifter och viss layout på hemsidan kommer efterhand att ändras,
men hemsidans adress och e-postadress kommer även fortsättningsvis
att vara densamma för att det ska vara enkelt och lättillgängligt.
Det mesta kommer att vara sig likt.
Skillnaden är att nu är det en förening och dess styrelse som håller i verksamheten.
Dess mål är att verka för att kulturprojekt och produktioner blir av och kan genomföras.

Manus och texter
Manus till film, teater och specialproduktioner.
Redigering och copywriter.
Regi och konstnärlig ledning
Regi för film, teater, radioteater, dokumentär och reklamfilm.
Projekt och produktionsledning
Starta upp, leda och genomföra projekt.
Kurs och föreläsning
Om teater och det konstnärliga arbetet. Även anpassade kurser och föreläsningar.
Grafisk form och originalframställning
Vi producerar även tillhörande publikationer som t.ex: Affischer, programblad, produktionsblad och annonser.